Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsanläggning avseende småbåtsbrygga. Eftersom det inte var av väsentlig betydelse för de fastigheter som skulle delta i gemensamhetsanläggningen att gemensamhetsanläggningen inrättades kunde inte upplåtelse av utrymme ske.


Lagrum:
5 § och 12 § anläggningslagen (1973:1149)

Litteratur:
Prop. 1973:160 s.151-153
RH 2006:15

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-02-18

Målnummer:
Ö3575-03