I mål om ansvar för försök till utpressning och för sabotage har aktualiserats bl.a. frågan om försökspunkterna har passerats och frågor om uppsåt och brottskonkurrens.


Lagrum:
9 kap. 4 § andra stycket och 11 § samt 23 kap. 1 § och 13 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
RH 2006:14

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-25

Målnummer:
B7087-05