Skälig gatukostnadsersättning?


Lagrum:
6 kap. 31 § plan- och bygglagen (1987:10)
RH 2006:12

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-13

Målnummer:
T49-05