En person har tagit ut pengar i en uttagsautomat men av förbiseende lämnat kvar sedlarna i automaten. En annan person har tagit sedlarna. Hur bör denna gärning bedömas?


Lagrum:
8 kap. 1 § samt 10 kap. 4 § och 8 § brottsbalken (1962:700); 1 § lagen (1938:121) om hittegods

Litteratur:
NJA II 1938 s. 743; Holmqvist m.fl., Brottsbalken En kommentar, kommentaren till 10 kap. 8 § brottsbalken
RH 2005:67

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-29

Målnummer:
B1011-05