En yngling har filmat en kamrat som krossade fönsterrutor. Förfarandet har ansetts utgöra medhjälp till skadegörelse.


Lagrum:
12 kap. 1 § och 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Holmqvist m.fl., Brottsbalken, En kommentar, Kap. 13-24, s. 23:59-63
RH 2005:56

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-18

Målnummer:
B2442-05