Två personer har medverkat som bud och vittnen vid budröstning trots att förutsättningar härför inte förelegat enligt vallagen (1997:157). Fråga om ansvar för otillbörligt verkande vid röstning. Även fråga om ansvar för osant intygande.


Lagrum:
15 kap. 11 § och 17 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 11 kap., 12 kap., 14 kap. 2 §, 3 §, 4 §, och 6 § vallagen (1997:157)
RH 2005:51

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-05-25

Målnummer:
B1314-04