En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot en spårvagnsförare i tjänst. Skall en skyddstillsyn förenas med fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller med samhällstjänst? Kan ett s.k. alternativstraff sättas längre än det längsta fängelsestraffet enligt detta lagrum?


Lagrum:
29 kap. 7 § och 30 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)
RH 2005:37

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-21

Målnummer:
B2053-05