Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.


Lagrum:
16 kap. 13 § brottsbalken (1962:700); 5 § och 36 § djurskyddslagen (1988:534)

Litteratur:
Prop. 1972:122 s. 10; prop. 1987/88:93 s. 53
RH 2005:31

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-05-10

Målnummer:
B2626-03