Övergrepp i rättssak har bedömts som ringa brott.


Lagrum:
17 kap. 10 § brottsbalken (1962:700)
RH 2005:12

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-02-15

Målnummer:
B1698-03