Fråga i mål där en kvinna i anslutning till födseln dödat sitt nyfödda barn om gärningen skall bedömas som mord eller barnadråp.


Lagrum:
3 kap. 1 § och 3 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Holmqvist m.fl., Brottsbalken, En kommentar, Kap. 1-12, s. 3:23; Jareborg, Brotten, första häftet, 1984, s. 187 f
RH 2004:63

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-25

Målnummer:
B6664-04