Våldtäkt har inte betraktats som ett s.k. egenhändigt brott utan medgärningsmannaskap har ansetts föreligga avseende våldtäkt som annan handlande utsatt målsäganden för.


Lagrum:
6 kap. 1 § 1 st. och 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Brottsbalken, En kommentar, 6:9 och 23:61; Leijonhufvud och Wennberg, Straffansvar, 2001, s. 127; Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s 404; Wennberg, Juridisk Tidskrift 1997-98 s. 507 f; Träskman i Festskrift till Per Henrik Lindblom, 2004, s 675 ff
RH 2004:58

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-06-28

Målnummer:
B991-04