Förverkande enligt 36 kap. 4 § brottsbalken i miljöbrottmål.


Lagrum:
36 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken (1998:808)
RH 2004:54

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-11-14

Målnummer:
B4605-02