Fråga om tillämpning av reglerna i 34 kap. brottsbalken om sammanträffande av brott när den tidigare påföljden är sluten ungdomsvård.


Lagrum:
34 kap. 1 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Prop. 1997/98:96
RH 2004:49

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-09-14

Målnummer:
B4065-04