Intrång på annans Internethemsida och e-post har bedömts som sexuellt ofredande - fråga om gränsdragningen mot ofredande och vad som utgör fullbordat brott.


Lagrum:
4 kap. 7 § och 6 kap. 7 § 3 st. brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
SOU 2001:14, s. 206; Lena Holmqvist m.fl., Brottsbalken - En kommentar, Kap. 1-12, supplement 5, januari 2001, s. 4:31-33 och supplement 2, juli 1999, s. 6:35-36
RH 2004:40

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-05-28

Målnummer:
B996-04