Arbetstagare som sagts upp före arbetsgivarens konkurs har för rätt till lönegaranti ansetts skyldig att vara anmäld hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande under tiden mellan konkursbeslutet och den dag då han fick kännedom om detta beslut.


Lagrum:
7 § lönegarantilagen (1992:497); 12 § förmånsrättslagen (1970:979)

Litteratur:
Prop 1993/94:208
RH 2004:27

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-02-05

Målnummer:
FT 271-02