I mål om stöld har gärningsmannens uppsåt rörande stöldgodsets värde omfattat ett avsevärt lägre belopp än det åklagaren angett. Då detta haft betydelse vid bedömningen av gärningens svårhet, har gärningen rubricerats som snatteri.


Lagrum:
8 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Jareborg, Allmän kriminalrätt, Uppsala 2001, s. 336
RH 2003:21

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-15

Målnummer:
B2519-02