Fråga om behörighet att anslutningsöverklaga.


Lagrum:
51 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Litteratur:
Fitger, Rättegångsbalken 51:17; Welamson, Rättegång VI, 1994, s. 73
RH 2003:14

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-01-23

Målnummer:
B1049-03