En person som på Internet registrerat flera sexannonser och därvid hänfört sig till sin f.d. sambo har dömts för grovt förtal och brott mot personuppgiftslagen till ett fängelsestraff. Även fråga om storleken av kränkningsersättning till målsäganden.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 5; Personuppgiftslagen (1998:204)

Lagrum:
5 kap. 2 § brottsbalken; 33 § och 49 § personuppgiftslagen (1998:204)
NJA 1992 s. 594; NJA 1994 s. 637; RH 1997:61; Göta hovrätts avgörande 2000-11-08 i mål nr B 322-00
RH 2002:71

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-11-04

Målnummer:
B-4812/02