En man begick under flera års tid på 1980-talet ett stort antal våldtäkter gentemot en underårig flicka. Frågor i målet om preskription, straffmätning och skadestånd.


Författningsreferens:
Regeringsformen Kap 2; Brottsbalken Kap 6 i lydelse före den 1 juli 1984; Brottsbalken Kap 6 i lydelse före den 1 juli 1992; Brottsbalken Kap 26 i lydelse före den 1 januari 1989; Brottsbalken Kap 29; Brottsbalken Kap 35; Lagen (1964:163) om införande av Brottsbalken; Skadeståndslagen (1972:207) Kap 5

Lagrum:
2 kap. 10 § regeringsformen; 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 1984; 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 1992; 26 kap. 2 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1989; 29 kap. 2 § brottsbalken; 35 kap. 1 § och 4 § andra stycket brottsbalken; 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken; 5 kap. 6 § skadeståndslagen (1972:207)
Prop. 1972:5 s. 572; prop. 1983/84:105 s. 52; prop. 1987/88:120 s. 113; prop. 1991/92:35 s. 11 f.; prop. 2001/01:68 s. 51 f.
Litteratur:
Prop. 1972:5 s. 572; prop. 1983/84:105 s. 52; prop. 1987/88:120 s. 113; prop. 1991/92:35 s. 11 f.; prop. 2001/01:68 s. 51 f.
RH 2002:70

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-09-23

Målnummer:
B-7157/02