Undanröjande av villkorlig dom enligt 27 kap. 6 § brottsbalken har inte ansetts kunna ske beträffande den som utan egen förskyllan saknat förmåga att fullfölja samhällstjänsten.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 27

Lagrum:
27 kap. 6 § brottsbalken
Prop. 1997/98:96 s. 104 och 193.
Litteratur:
Prop. 1997/98:96 s. 104 och 193.
RH 2002:68

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-12-19

Målnummer:
Ö-2631/02