Fråga om frivilligt tillbakaträdande från försök till mord.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 23

Lagrum:
23 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken
SOU 1996:185 s. 239 ff; Holmqvist m.fl., Brottsbalken, En kommentar, s. 23:35 ff och 23:41 ff; Hoflund, Medverkan till brott, s. 92 f; Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 268 ff; Wennberg, Försök till brott, s. 294 ff.
Litteratur:
SOU 1996:185 s. 239 ff; Holmqvist m.fl., Brottsbalken, En kommentar, s. 23:35 ff och 23:41 ff; Hoflund, Medverkan till brott, s. 92 f; Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 268 ff; Wennberg, Försök till brott, s. 294 ff.
RH 2002:44

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-06-25

Målnummer:
B-535/02