Försökspunkten vid köp av sexuella tjänster.


Författningsreferens:
Lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster; Brottsbalken Kap 23

Lagrum:
Lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster; 23 kap. 1 § brottsbalken
NJA 1991 s. 332; NJA 1995 s. 405; NJA 2001 s. 527
Litteratur:
Prop. 1997/98:55 s. 137; NJA II 1942 s. 248.
RH 2002:16

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-03-06

Målnummer:
B-1041/01