Användandet av annans användarnamn, koder och telefonnummer som man fått tillgång till genom en okänd person via en s.k. chatt på Internet har ansetts medföra straffansvar för bedrägeri.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 9

Lagrum:
9 kap. 1 § 2 st. brottsbalken
RH 2002:14

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-10-17

Målnummer:
B-6685/01