Hot om våld mot biljettkontrollant i tunnelbanan har bedömts som ringa brott. Även fråga om skadestånd för kränkning.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 17; Skadeståndslagen (1972:207) Kap 1

Lagrum:
17 kap. 1 § brottsbalken; 2 kap. 3 § (tidigare 1 kap. 3 §) skadeståndslagen (1972:207)
NJA 1972 s. 650; NJA 1992 s. 528; NJA 1994 s. 395; NJA 1999 s. 725; RH 1995:93
Litteratur:
Holmqvist m.fl., Brottsbalken, En kommentar, 17:1; SOU 1992:84 s. 213 och 270; Prop. 1987/88:92 s. 7.
RH 2002:5

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-01-07

Målnummer:
B-2901/01