Förordnande om att tidigare ådömd skyddstillsyn förenad med särskild behandlingsplan (s.k. kontraktsvård) skall omfatta visst ytterligare brott har medfört höjning av det alternativa fängelsestraffet.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 34

Lagrum:
34 kap. 1 § 1 st. 1 p och 6 § 4 st. brottsbalken
Prop. 1986/87:106 s. 88 och 91.
Litteratur:
Prop. 1986/87:106 s. 88 och 91.
RH 2002:4

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-01-17

Målnummer:
B-4779/01