En ändring i de förhållanden som ursprungligen har konstituerat svensk domstols behörighet enligt Luganokonventionen innebär inte att behörigheten senare går förlorad. Även fråga om innebörden av begreppet sakligt samband i art. 6.1 Luganokonventionen.


Författningsreferens:
Luganokonventionen artikel 2, 5.3 och 6.1; Lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen; Rättegångsbalken Kap 10

Lagrum:
Artikel 2, 5.3 och 6.1 Luganokonventionen; Lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen; 10 kap. 15 § rättegångsbalken
Handelskwekerij G.J. Bier BV v. Mines de potasse d'Alsace SA, 1976 ECR 1735 (mål 21/76); Athanasios Kalfelis v. Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst och Cie m.fl, 1988 ECR 5565 (mål 189/87); The owners of the cargo lately laden on board the ship ""Tatry"" v. The owners of the ship ""Maciej Rataj"", 1994 ECR I-5439 (mål C-406/92)
Litteratur:
Pålsson, Bryssel- och Luganokonventionerna, 1995, s. 107.
RH 2001:81

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
00-12-05

Målnummer:
Ö-3913/99