Villkorlig dom med samhällstjänst undanröjd på grund av att den dömde inte medverkat till att arbetsplan för samhällstjänsten kommit till stånd.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 27

Lagrum:
27 kap. 6 § brottsbalken
RH 2001:68

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
00-11-01

Målnummer:
Ö-6775/00