Misshandel, som fortsatt när offret har varit helt utslaget och ur stånd att försvara sig, har bedömts som grov trots att den inte varit oprovocerad.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 3

Lagrum:
3 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken
Prop. 1987/88:14 s. 30 ff.
Litteratur:
Prop. 1987/88:14 s. 30 ff.
RH 2001:55

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-03-19

Målnummer:
B-5805/00