Åtal för medhjälp till främjande av flykt ogillat på grund av att det inte visats att den gärning som medhjälpen avsåg för medhjälparen varit i tillräcklig mån konkretiserad.


Författningsreferens:
Brottsbalken Kap 17 och Kap 23

Lagrum:
17 kap. 12 § och 23 kap. 4 § brottsbalken
Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 120; Strahl, Allmän straffrätt, s. 259 f.
Litteratur:
Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 120; Strahl, Allmän straffrätt, s. 259 f.
RH 2001:52

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-11-20

Målnummer:
B-3537/01