Anslutningsöverklagande mot part som ej överklagat har avvisats.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 51

Lagrum:
51 kap. 2 § rättegångsbalken
NJA 2000 s. 181; NJA 1966 s. 103; NJA 1960 s. 511; NJA 1956 s. 134; NJA 1948 s. 740
Litteratur:
Welamson, Om anslutningsvad och reformatio in pejus, 1953, s. 143-167 (särskilt s. 155); Welamson, Rättegång VI, 3:e uppl., s. 73-77; Fitger, Rättegångsbalken, del 4, s. 51:17.
RH 2001:27

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
01-03-29

Målnummer:
B-1214/00