Formkrav för överklagande ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en av länsstyrelsen upprättad tjänsteanteckning om överklagande av ett beslut, uppfyller kravet på skriftlighet avseende överklaganden.


Lagrum:
23 § förvaltningslagen (1986:223); 4 § lagen (1996:242) om domstolsärenden
MÖD 2012:9

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2012-03-05

Målnummer:
M9913-11