Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra vilseledande marknadsföring samt i ett fall, vilseledande jämförelse. Tillika fråga om onödig rättegång.


Lagrum:
5 §, 6 §, 8 §, 10 § och 18 § marknadsföringslagen (2008:486); 18 kap. 1 §, 3 § och 4 § rättegångsbalken
MD 2011:11

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-05-24

Målnummer:
2011-11