Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.


Lagrum:
29 § marknadsföringslagen (1995:450); 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
MD 2011:7

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-03-30

Målnummer:
2011-7