I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits vilseledande har skadestånd för förlorad försäljning till följd av överträdelsen uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.


Lagrum:
8 §, 10 §, 14 § och 23 § marknadsföringslagen (2008:486); 29 § marknadsföringslagen (1995:450); 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
MD 2008:16

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-11-25

Målnummer:
2008-16