Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.


Lagrum:
4 §, 6 §, 8 a §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450); 18 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
MD 2008:10

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-05-15

Målnummer:
2008-10