Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för tobaksvaror.


Lagrum:
4 §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450); 14 a § tobakslagen (1993:581)
MD 2008:7

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-04-22

Målnummer:
2008-7