Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.


Lagrum:
4 §, 6 §, 8 a §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450); 18 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
MD 2007:34

Rättsfall från Marknadsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-12-20

Målnummer:
2007-34