Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.


Lagrum:
5 § 1 st. lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt; 7 § lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt; 50 kap. 23 § rättegångsbalken (1942:740); 52 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 i Europakonventionen
NJA 1999 s 729 (nr 99)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-11-24

Målnummer:
Ö664-99