Fråga om erforderlig bevisning för laga förfall på grund av sjukdom för underlåtenhet att inställa sig till huvudförhandling.


Lagrum:
32 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 32 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1999 s 715 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-11-19

Målnummer:
Ö2179-99