Ett svenskt aktiebolag har stämt ett nederländskt bolag med yrkande att bolaget skall fullfölja ett avtal om köp av aktierna i ett annat nederländskt bolag. Fråga om svensk domstols behörighet enligt bestämmelsen i artikel 5.1 i Luganokonventionen.


Lagrum:
Artikel 5.1 Luganokonventionen; 48 § köplagen (1990:931); NJA 1990 s. 734
NJA 1990 s. 734; NJA 1992 s. 823
NJA 1999 s 673 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-11-03

Målnummer:
Ö2590-98