Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).


Lagrum:
6 kap. 7 § bostadsrättslagen (1991:614); 7 kap. 16 a § bostadsrättslagen (1991:614); 8 kap. 5 § första st. bostadsrättslagen (1991:614)
NJA 1999 s 610 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-10-04

Målnummer:
Ö456-98