Fråga om påföljden för mord.


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1999 s 531 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-08-17

Målnummer:
B2189-99