Frågor om rättegångshinder på grund av litispendens. 13 kap 6 § RB.


Lagrum:
13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1957 s. 52
NJA 1957 s. 52; NJA 1965 s. 94; NJA 1971 s. 317; NJA 1977 s. 390; NJA 1984 s. 733; NJA 1994 s. 23; NJA 1995 s. 610
NJA 1999 s 520 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-07-13

Målnummer:
Ö2168-98