Invändning om samtycke och nödvärn vid åtal för misshandel.


Lagrum:
24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); NJA 1969 s. 425
NJA 1969 s. 425; NJA 1970 s. 58; NJA 1971 s. 422; NJA 1977 s. 655; NJA 1990 s. 210; NJA 1993 s. 553; NJA 1994 s. 48
NJA 1999 s 460 (nr 58)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-06-18

Målnummer:
B1073-99