Frågor om rättegångskostnader i samband med att HovR hänvisat mål till behörig TR. 10 kap 20 § 1 st och 18 kap 15 § 3 st RB.


Lagrum:
10 kap. 20 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 15 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 26 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1999 s 258 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-05-14

Målnummer:
Ö2913-97