Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med besök i häktet inför huvudförhandling i tingsrätt när den tilltalade erkänt och påföljdsfrågan var förhållandevis okomplicerad.


Lagrum:
21 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1975 s. 555
NJA 1975 s. 555; NJA 1977 s. 577; NJA 1984 s. 877; NJA 1997 s. 586
NJA 1999 s 253 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-05-11

Målnummer:
Ö3019-97