Fråga om häktning i HovR efter frikännande dom i TR.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1973 s. 157
NJA 1973 s. 157; NJA 1998 s. 246
NJA 1999 s 223 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-04-23

Målnummer:
Ö1421-99