Fråga om rånbrott skall anses som grovt samt om påföljd för brottet. Även fråga om åklagaren i högre rätt får justera gärningsbeskrivningen till den tilltalades nackdel efter överklagande enbart i fråga om brottsrubricering och påföljd.


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 24 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1972 s. 323
NJA 1972 s. 323; NJA 1988 s. 321; NJA 1989 s. 829; NJA 1992 s. 357; NJA 1994 s. 732
NJA 1999 s 25 (nr 5)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-02-15

Målnummer:
B3942-98