Fråga om rättegångsfel förekommit i HovR genom att ett förhör tagits upp per telefon. 46 kap 7 § 2 st RB.


Lagrum:
46 kap. 7 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 1 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 862 (nr 129)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-22

Målnummer:
B4020-98