Fråga om rätt till prisavdrag vid köp av bostadsrätt när det fanns ohyra i lägenheten vid tillträdet. 37 och 38 §§ köplagen.


Lagrum:
37 § köplagen (1990:931); 38 § köplagen (1990:931)
NJA 1998 s 792 (nr 119)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-12-11

Målnummer:
T4166-97